คีมปากแหลมปลายงอ คีมปากงอ ไม่มีฟัน 5นิ้ว ด้ามหุ้ม (คีมมินิปากแหลมปลายงอ คีมปากงอ)

฿65.00