กรรไกรตัดแต่งกิ่งอเนกประสงค์ทรงเสี้ยว 0623 (กิ่งอ่อน,และชิ้นส่วนพลาสติก)

฿215.00