กรรไกรตัดกิ่ง 888 (ตัดกิ่งไม้สด และกิ่งไม้แห้ง)

฿200.00