กรรไกรตัดกิ่ง 0279 (ตัดกิ่งไม้อ่อน และกิ่งไม้แห้ง)

฿140.00

กรรไกรตัดกิ่งรุ่นถูกและดี