Showing all 2 results

ดอกถอนเกลียวซ้าย ดอกถอนเกลียวซ้าย มีทั้งแบบชุด6 ชิ้น 5 ชิ้น และแบบเดี่ยว มีขายตั้งแต่เบอร์ 1 ถึง เบอร์ 8

ชุด5ชิ้นมีเบอร์#1ถึง#5
ชุด6ชิ้นมีเบอร์#1ถึง#6

ตัว4หุนคือเบอร์7
ตัว6หุนคือเบอร์8

ยี่ห้อ WYNN’S นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาถูก และมีคุณภาพมาตราฐานสากล

ถอนเกลียวซ้าย Wynn's
ถอนเกลียวซ้าย Wynn’s